Název projektu

Vodíkové technologie

Kód projektu

2021-1CZ01-KA220-VET-000028073

Podporuje

Erasmus+_Logo
Abstract,Water,Hydrogen,And,Oxygen,Glass,Molecules,Floating,In,Blue

Projekt „Vodíkové technologie“ se zabývá aktuálním tématem, kterým je využití vodíku v dopravě a energetice. Současně propojuje tuto technologii s konceptem Průmyslu 4.0. Vodík bude hrát důležitou roli v energetické transformaci a pomůže evropským ekonomikám dosáhnout v nadcházejících letech ambiciózních cílů snížení CO2.

Výzkum a inovace vodíku se staly prioritou také v zemích Visegrádské čtyřky (V4)  – implementují se vodíkové strategie a vytvářejí se vodíkové asociace.

Důležitým cílem projektu je odstranění potenciálních obav z bezpečnosti vodíkové technologie a probuzení zájmu o její možné využití a podpora implementace vodíkových technologií do běžného života jednotlivců.  Na Fakultě strojního inženýrství se pravidelně pořádají akce pro SŠ ale i ZŠ, na kterých jsou nové technologie představovány. Aktuálnost a atraktivita tématu bude použita i k potřebnému zvýšení zájmu o technické obory a jejich studia, protože počty studentů technických oborů stále v současnosti nedosahují potřebného počtu, který by uspokojil poptávku ze strany průmyslu.