Název projektu

Energie bez hranic

Podporuje

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB
1588581961Kragujevac 2019_800x600

Možností jak se s námi podívat za hranice Česka je víc. Jednou a velmi oblíbenou z nich je studijní pobyt s praxí v I. průmyslové škole Kragujevac v Srbsku. Tuto příležitost nabízíme žákům již od roku 2006. Na stážích v Srbsku se žáci nejen zapojují do odborné výuky a chodí na zajímavé exkurze, ale poznávají i běžný život, kulturu a společenské dění v této balkánské zemi. Při komunikaci s tamními žáky zlepšují svoji angličtinu a učí se orientovat v cizím prostředí.

Stáž je určena pro žáky 2. a 3. ročníků studijních oborů Technik silnoproudých zařízení, Informační technologie, učebních oborů Elektrikář pro silnoproud, Autoelektrikář a potrvá 12 dnů.

Naše spolupráce s kragujevackou průmyslovkou je opravdu dlouhodobá a intenzivní. Návštěvu nám srbští kolegové každoročně oplácí, a tak na jaře připravujeme vždy program odborné stáže pro srbské žáky my. Na naši školu také každoročně nastupuje několik srbských žáků do denního studia.

Projekt recipročních stáží „Energie bez hranic“ je financovaný ze zdrojů Jihomoravského kraje z dotačního programu Do světa (www.kr-jihomoravsky.cz) a finančních prostředků Kanceláře JMK pro meziregionální spolupráci (www.kjmk.eu).

Dokumenty ke stažení