Název projektu

Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie

Kód projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004964

Podporuje

IROP_CZ_RO_B_C RGB
default

Předmětem projektu je přístavba školícího centra, která zajistí vhodné prostory pro neformální a celoživotní vzdělávání. V rámci přístavby bude vybudována učebna, která bude sloužit jako zázemí pro teoretickou výuku, a dále bude vybudována výcviková hala, která bude sloužit jako zázemí pro praktickou výuku. Součástí projektu bude také pořízení nezbytného vybavení, především speciálních technologií. V rámci přistaveného objektu bude také zajištěna bezbariérovost.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004964

Specifický cíl: SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Celkové náklady:        35 309 186,00 Kč

Dotace:                      18 000 000,00 Kč

Doba realizace projektu je do 12. 12. 2022