ON-Voltage centrum

ON-Voltage centrum

Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie

Nově vznikající přístavba Centra pro inovativní elektrické distribuční technologie (ON-Voltage Centrum) s předpokládaným termínem dokončení koncem roku 2022. Centrum je pojato jako vzdělávací a výcvikové středisko pro odborníky v energetice, studenty odborných škol i zájemce z řad široké veřejnosti. Vznik tohoto střediska je reakcí na legislativní požadavky i stále rostoucí závislosti na elektrické energii, která si vyžaduje nepřetržitou dodávku elektrické energie. 

IMG 2917

Dalším problémem blízké budoucnosti bude radikální rozšíření počtu malých zdrojů elektřiny. To nese problémy hlavně v podobě regulace toků elektrické energie. Toho lze dosáhnout jen modernizací elektrické sítě a jejím propojením se SMART GRID technologiemi.

Naše škola chce být u toho, proto ON-Voltage Centrum bude sloužit pro reálnou simulaci distribučních technologií a výchovu současných i budoucích odborníků v energetice. Hlavní součástí centra je unikátní polygon, který je z hlediska počtu pracovišť a samostatného napájení rozdělen na různé technologické sektory.

Unikátnost tohoto centra spočívá také ve 3 speciálních režimech provozu technologických sektorů centra.

Technologické sektory

TRANSFORMAČNÍ STANICE

Moderní běžně používané TS 22/0,42 kV v kompaktním i sloupovém provedení, včetně ovládacích prvků nízkého a vysokého napětí s přípravou pro SMART technologie.

VENKOVNÍ VEDENÍ

Realistická montáž veškerých dostupných provedení venkovního vedení NN a VN. Vedení je instalováno na betonových, dřevěných a příhradových podpěrných bodech.

KABELOVÉ VEDENÍ

Jedinečný koncept „viditelné“ kabelové sítě obsahuje přes 40 typů kabelových skříní různých typů a výrobců a umožňuje zapojení všech konfigurací kabelové sítě.

SMART GRID

V centru jsou instalovány distribuční systémy obsahující komunikační prostředky, indikátory pojistek, měření online el. veličin v DTS i kab. skříních, vyhodnocení veličin, automatické jističe a programové vybavení.

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

Vybavení centra je určeno pro praktický nácvik výškových prací se zaměřením na elektroenergetiku. Specialitou je portálová příhradová konstrukce, která je určená pro nácvik evakuace postižených osob.

ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ

Simulace distribuční sítě nízkého a vysokého napětí umožňuje nácvik postupů při zajišťování pracoviště a dodržování všech pravidel bezpečnosti práce.

Režimy provozu

BEZ NAPĚTÍ

Elektrické vedení je vypnuto a zajištěno. Tento režim je určen pro studenty škol a zájemce z řad veřejnosti nebo pro školení technologií IVV či práce ve výškách.

POD NAPĚTÍM

Elektrické vedení je zapnuto a ochrany znemožňují proudovou zátěž. Tento režim je určen pro kvalifikované techniky a nácvik metod PPN.

MĚŘENÍ

Elektrické vedení je zapnuto a ochrany umožňují proudovou zátěž. Tento režim je určen pro měření elektrických veličin a ověřování SMART METERING.

IMG 2915