Fotovoltaika

Termíny 2 denních kurzů v roce 2024
Duben: 09.04. - 10.04.2024 - kapacita kurzu naplněna

Kurz profesní kvalifikace - Fotovoltaika (FV)

Kurz a zkoušku z profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) vypisujeme několikrát za rok. Nejbližší termín naleznete na stránkách školy v sekci vzdělávání dospělých – profesní kvalifikace – fotovolatika. Učit se budete v našem moderním Energy centru.

Pro připuštění uchazeče ke zkoušce je nutné splnit následující podmínky

 1. Podat přihlášku do kurzu a ke zkoušce.
 2. Doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti.
 3. Doložit Osvědčení o elektrotechnické způsobilosti ( vyhláška č. 50/1978 Sb./ nebo NV č. 194/2022 Sb. 

Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti.

 1. Zájemci o profesní kvalifikaci se musí zúčastnit přípravného kurzu a vykonat zkoušku v SŠEE Sokolnice..
 2. Tato profesní kvalifikace má vazbu na povinnost vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.
 3. Kurz se koná při minimálním počtu 4 účastníků.

Jak kurz probíhá

Přípravný kurz je zaměřený na teoretickou a praktickou přípravu uchazečů (2 dny). Tento kurz je určen pro osoby s velmi dobrými zkušenostmi v elektrotechnice nebo pracující v tomto oboru a současně alespoň s minimálními znalostmi navrhování, montáže a nastavení fotovoltaických systémů.

Kurz připraví zájemce na Kvalifikační zkoušku Elektromontér fotovoltaických systémů (26-04-H).

  • Teoretická příprava –  4 hodiny (prezenčně).

  • Praktická příprava   –  6 hodin.

Na základě podané přihlášky ke zkoušce vykoná uchazeč zkoušku.

Zkouška se skládá z:

  • Písemného testu –  cca 2 hodiny.

  • Praktické zkoušky – cca 8 hodin + čas na přípravu.

  • Po úspěšném vykonání zkoušky obdržíte Osvědčení, které má platnost 5 let.

Jak se mám přihlásit

Pokud máte o kurz zájem, stačí udělat tyto 3 jednoduché kroky:

 1. Vyplňte přihlášku do kurzu a přihlášku ke zkoušce včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů a zašlete ji elektronicky na emailovou adresu: vltavska@ssee-sokolnice.cz.
 2. Doložte kopii platného osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb./ nebo NV č. 194/2022 Sb a potvrzení o zdravotní způsobilosti.
 3. Doložte kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 4. Zašlete fakturační údaje s vyznačením, zda jste plátce DPH.

Dokumenty ke stažení

Kontaktní informace

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Učiliště 496
664 52 Sokolnice

Tel: 544 224 634

Silvie Vltavská, DiS.  vltavska@ssee-sokolnice.cz