Fotovoltaika

Pro školní rok 2022/2023 již máme plnou kapacitu.
Další kurzy budeme vypisovat v září 2023.

Kurz profesní kvalifikace - Fotovoltaika (FV)

Kurz a zkoušku z profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) vypisujeme několikrát za rok. Nejbližší termín naleznete na stránkách školy v sekci vzdělávání dospělých – profesní kvalifikace – fotovolatika. Učit se budete v našem moderním Energy centru.

Pro výkon povolání je třeba splňovat podmínky dle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Zájemci o profesní kvalifikaci se musí zúčastnit přípravného kurzu a vykonat zkoušku v SŠEE Sokolnice.

Tato profesní kvalifikace má vazbu na povinnost vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.

Kurz se koná při minimálním počtu 4 účasníků.

Jak kurz probíhá

Přípravný kurz je zaměřený na teoretickou a praktickou přípravu uchazečů (1 den). Probíhá formou konzultací a samostudiem v podobě e-learningu.

  • Teoretická příprava – 4 hodiny (prezenčně).
  • Praktická příprava – 6 hodin.
  • Samostudium – účastníci obdrží přístup k e-learningovému kurzu.

Na základě podané přihlášky ke zkoušce vykoná uchazeč zkoušku.

Zkouška se skládá z:

  • Písemného testu – 2 hodiny.
  • Praktické zkoušky – 8 hodin + čas na přípravu.
  • Po úspěšném vykonání zkoušky obdržíte Osvědčení, které má platnost 5 let.

Jak se mám přihlásit

Pokud máte o kurz zájem, stačí udělat tyto 3 jednoduché kroky:

 1. Vyplňte přihlášku do kurzu a přihlášku ke zkoušce včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů a zašlete ji elektronicky na emailovovou adresu: vltavska@ssee-sokolnice.cz.
 2. Doložte kopii platného osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. a potvrzení o zdravotní způsobilosti.
 3. Doložte kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Dokumenty ke stažení

Kontaktní informace

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Učiliště 496
664 52 Sokolnice

Tel: 544 224 634

Silvie Vltavská, DiS.  vltavska@ssee-sokolnice.cz