Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

Termíny maturit 2023

4.B - Technik silnoproudých zařízení

Zkouška
Termín
Místo
Písemný didaktický test z ČJ
4. – 5. 9. 2023
spádová škola
Písemná slohová práce
Praktická
6. – 7. 9. 2023
SŠEE Sokolnice
Ústní
8. 9. 2023
SŠEE Sokolnice

4.E - Informační technologie

Zkouška
Termín
Místo
Písemný didaktický test z ČJ
4. – 5. 9. 2023
spádová škola
Praktická
6. – 7. 9. 2023
SŠEE Sokolnice
Ústní
8. 9. 2023
SŠEE Sokolnice

Termíny maturit 2023 - jaro

4.B - Technik silnoproudých zařízení

4.E - Informační technologie

Zkouška
Termín
Písemná práce z ČJ
17. 4. 2023
Písemná práce z AJ
18. 4. 2023
Praktická zkouška z odborného předmětu
24. – 28. 4. 2023
Didaktické testy SČ MZ
2. – 4. 5. 2023 (rozpis dle JZS)
Ústní
15. – 18. 5. 2023
Zkouška
Termín
Písemná práce z ČJ
17. 4. 2023
Písemná práce z AJ
18. 4. 2023
Praktická zkouška z odborného předmětu
24. – 28. 4. 2023
Didaktické testy SČ MZ
2. – 4. 5. 2023 (rozpis dle JZS)
Ústní
16. – 19. 5. 2023