Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

Termíny maturit 2023

4.B - Technik silnoproudých zařízení

Termíny maturit 2024 - jaro

Zkouška
Termín
Místo
Písemný didaktický test z ČJ
4. – 5. 9. 2023
spádová škola
Písemná slohová práce
Praktická
6. – 7. 9. 2023
SŠEE Sokolnice
Ústní
8. 9. 2023
SŠEE Sokolnice

4.E - Informační technologie

Zkouška
Termín
Místo
Písemný didaktický test z ČJ
4. – 5. 9. 2023
spádová škola
Praktická
6. – 7. 9. 2023
SŠEE Sokolnice
Ústní
8. 9. 2023
SŠEE Sokolnice

4.B - Technik silnoproudých zařízení

Zkouška
Termín
Písemná práce z ČJ
17. 4. 2024
Písemná práce z AJ
18. 4. 2024
Praktická zkouška z odborného předmětu
23 – 25. 4. 2024
Didaktické testy SČ MZ
2. – 6. 5. 2024 (rozpis dle JZS)
Ústní
20. – 24. 5. 2024

4.E - Informační technologie

Zkouška
Termín
Písemná práce z ČJ
17. 4. 2024
Písemná práce z AJ
18. 4. 2024
Praktická zkouška z odborného předmětu
23. – 25. 4. 2024
Didaktické testy SČ MZ
2. – 6. 5. 2024 (rozpis dle JZS)
Ústní
20. – 24. 5. 2024