Elektrikář


Na školní rok 2024/2025 je kapacita kurzu naplněna.

Kurz profesní kvalifikace - Elektrikář

Jednoletý kurz „PK Elektrikář“ vypisujeme každoročně. Jeho cílem je dovést vás během 1 školního roku k závěrečným zkouškám a výučnímu listu z oboru Elektrikář – silnoproud. Tím splníte podmínku odborného vzdělání podle vyhlášky 50/1978 §5. O tento kurz je u nás velký zájem, proto s případným přihlášením rozhodně neotálejte. Kapacita je omezená.

Systém profesních kvalifikací je přívětivá cesta za doplněním vzdělání, kterou snadno skloubíte s pracovním životem a denními povinnostmi. V kratším studijním čase můžete získat výuční list a otevřít si tak nové dveře na pracovním trhu.

Jak kurz probíhá

V ročním kurzu vás připravíme na zkoušky z 5 profesních kvalifikací:

  1. Montér elektrických instalací (26-017-H)
  2. Montér elektrických sítí (26-018-H)
  3. Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)
  4. Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)
  5. Montér hromosvodů (26-021-H)

Ty tvoří dohromady úplnou elektrikářskou kvalifikaci. Po jejich úspěšném absolvování se tak můžete přihlásit k závěrečným zkouškám a získat výuční list.

Kurz probíhá 1 za 14 dní podle harmonogramu. Výuka trvá vždy celý den a skládá se z půldenní praktické a půldenní teoretické části. Výukovým dnem jsou pravidelně pondělky.

Doplňující povinnou součástí je samostudium v e-learningu. Dostanete přístup do školního e-learningového portálu, kde budete ve stanoveném termínu plnit zadané úkoly. E-learning nabízí také řadu přidaných studijních materiálů, které vám v učení pomohou.

Jak se mám přihlásit

Pokud máte o kurz zájem, stačí udělat tyto 3 jednoduché kroky:

  1. Stáhněte si a pečlivě vyplňte přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů.
  2. Doložte nezbytnou zdravotní způsobilost (je součástí přihlášky).
  3. Vše spolu s kopií dokladu o dosaženém vzdělání doručte originál do naší školy.
  4. Bez dodání originálu přihlášky s lékařem a GDPR nejste přihlášeni.

Nemusíte mít předchozí vzdělání v oboru, ani maturitu.

Dokumenty ke stažení

Kontaktní informace

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Učiliště 496
664 52 Sokolnice

Tel: 544 224 634

Silvie Vltavská, DiS.  vltavska@ssee-sokolnice.cz