Přípravné kurzy

Přípravné kurzy

pro žáky z 9. třídy základní školy

Přípravné kurzy

Přihlašování do kurzu bylo ukončeno, kapacita je naplněna.

Povinnou součástí přijímacího řízení do maturitních oborů jsou jednotné přijímací zkoušky z předmětů matematika a český jazyk.

SŠEE Sokolnice pořádá pro žáky z 9. třídy základní školy Přípravný kurz k přijímacím zkouškám podle jednotného zadání.

Jak přípravný kurz probíhá

Kurz bude připraven a veden zkušenými vyučujícími tak, aby si jeho účastníci ověřili a upevnili své dosavadní znalosti a dovednosti v uvedených předmětech, doplnili a procvičili potřebné učivo ke zkouškám. V závěru kurzu si účastníci vypracují cvičný test, jehož vyhodnocení provedou s vyučujícími.

Přípravný kurz zahrnuje celkem 8 vyučovacích hodin ve dvou samostatných blocích: v sobotu 24. února a 23. března 2024 vždy od 9 hodin, a to ve dvou částech – Matematika a Český jazyk. V období mezi prezenčními kurzy budou probíhat ještě korespondenční konzultace z matematiky formou e-learningu.

Kdy a jak se přihlásit

Přihlášky přijímáme do 12. února 2024.

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu školy poštou nebo na e-mail: info@ssee-sokolnice.cz.

Přihláška se stane závaznou po uhrazení kurzovného 500 Kč. Podklady k platbě Vám zašleme na e-mail uvedený v přihlášce.