Maturitní zkouška z jednotlivého předmětu

Maturitní zkouška z jednotlivého předmětu

Přípravný kurz k maturitní zkoušce z jednotlivého předmětu

                                                                                         

                                Pro školní rok 2023/2024 je kurz zcela naplněn


Tento kurz je určeno těm, kteří mají zájem vykonat maturitní zkoušku z jednoho odborného předmětu.

K maturitní zkoušce se lze v tomto kurzu připravit z odborných předmětů oboru Mechanik elektrotechnik – Technik silnoproudých zařízení (26-41-L/01)

Úspěšný absolvent obdrží „Osvědčení o maturitní zkoušce z jednotlivého předmětu“.  

Jak kurz probíhá

  • Předpokládané zahájení výuky – listopad 2023  
  • Délka trvání přípravného kurzu pro jeden předmět je 40 hodin.
  • Výuka probíhá v odpoledních hodinách v liché čtvrtky od 14.00 – 17.00 hodin.
  • Účastnící obdrží kód přístupu do vzdělávacího e-learningového systému a výukové materiály.

Cena kurzu

  • Úhrada za přípravný kurz (od šk.r. 2023/2024) je 9.400,- Kč bez DPH.
  • V ceně je zahrnut i poplatek za vykonání maturitní zkoušky.
  • Cena může být upravena podle aktuálního počtu účastníků. Maximální počet účastníků je 30.

Jak se mám přihlásit

Pokud máte o kurz zájem, stačí udělat tyto 3 jednoduché kroky:

  1. Vyplňte přihlášku do kurzu 
  2. Originál přihlášky zašlete poštou na adresu školy.
  3. Doložte úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání. 

Dokumenty ke stažení

Kontaktní informace

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Učiliště 496
664 52 Sokolnice

Tel: 544 224 634

Silvie Vltavská, DiS.  vltavska@ssee-sokolnice.cz