Maturitní zkouška z jednotlivého předmětu

Maturitní zkouška z jednotlivého předmětu

Přípravný kurz k maturitní zkoušce z jednotlivého předmětu

Tento kurz je určeno těm, kteří mají zájem vykonat maturitní zkoušku z jednoho odborného předmětu.

K maturitní zkoušce se lze v tomto kurzu připravit z odborných předmětů oboru Mechanik elektrotechnik – Technik silnoproudých zařízení (26-41-L/01)

Úspěšný absolvent obdrží „Osvědčení o maturitní zkoušce z jednotlivého předmětu“.

Jak kurz probíhá

  • Začátek není pevně stanoven, předpokládané zahájení – listopad 2022 dle zájmu uchazečů.
  • Délka trvání přípravného kurzu pro jeden předmět je 40 hodin.
  • Příprava probíhá v odpoledních hodinách dle dohody s vyučujícím.
  • Účastnící obdrží kód přístupu do vzdělávacího e-leaeningového systému a výukové materiály.

Cena kurzu

  • Úhrada za přípravný kurz (od šk.r. 2022/2023) je 4100,- Kč bez DPH.
  • V ceně je zahrnut i poplatek za vykonání maturitní zkoušky.
  • Cena může být upravena podle aktuálního počtu účastníků.

Jak se mám přihlásit

Pokud máte o kurz zájem, stačí udělat tyto 3 jednoduché kroky:

  1. Vyplňte přihlášku do kurzu a její originál zašlete poštou na adresu školy.
  2. Doložte úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání. 

Dokumenty ke stažení

Kontaktní informace

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Učiliště 496
664 52 Sokolnice

Tel: 544 224 634

Silvie Vltavská, DiS.  vltavska@ssee-sokolnice.cz