Název projektu

Projekt „Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní“

Kód projektu

304011U052

Podporuje

logo IRRVA 2014 20 EU CB

Projekt „Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní“, vedený pod číslem 304011U052, byl financovaný ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020, státního a krajského rozpočtu. Celý projekt, jehož hlavním příjemcem byla SOŠ Handlová, byl realizován v období 1.7. 2020 – 30.6.2021. 

Partnerské školy na obou stranách česko-slovenské hranice tak rok připravovali studijní a pracovní materiály pro žáky elektrotechnických a strojírenských oborů, díky kterým se žáci jak teoreticky seznámí s konceptem manažerství kvality, tak si v pracovním postupu vyzkouší, co kvalita pracovních procesů obnáší. Inovativní projekt finančně mocně podpořený ze zdrojů Evropské Unie pamatoval také na rozvoj technického vybavení škol, které bylo použito při projektových aktivitách a bude nadále využíváno při výuce a rozvoji výuky manažerství kvality na obou školách. Vybavení za 34 000 EUR přineslo na SŠEE Sokolnice inovace do oblastí fotovoltaiky, robotiky a elektroniky, které byly vybrány pro pilotní zavádění systému kvality do výuky.

Vybraní účastníci z obou škol se zapojili do pilotního testování nově vzniklých programů, vzdělávacích aktivit a výměnných stáží.