Název projektu

Implementace KAP

Kód projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Podporuje

Logolink_OP_VVV_aJM

Projekt „Implementace KAP JMK II“ pod vedením Jihomoravského kraje přímo navazuje na aktivity předchozí ho projektu „PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v JMK“, na kterém jsme se podíleli poslední čtyři roky. 

Díky dotaci z programu OP VVV budeme také moci pokračovat v osvědčených aktivitách z Polygramu, které zároveň inovujeme. Pro partnerské základní školy máme opět připravený zajímavý program na každoměsíční setkávání. Žáci si ve skupinkách sestaví funkční model nízkoenergetického domu.

Naši žáci se podívají do oborných dílen partnerských škol SŠTE Brno, ISŠA Automobilní a SŠ Grafická Brno, kde se zúčastní odborného výcviku. My je na oplátku pozveme do Energy centra a našich odborných dílen. Jednou za dva měsíce budou mít vybraní žáci také možnost nahlédnout do laboratoří VUT a zúčastnit se praktických seminářů a přednášek. Pokračovat bude v inovované podobě také odpolední odborný Kroužek Elektrotechnika zaměřený zejména na roboty a 3D tisk. Od března 2022 jsme převzali aktivity partnera v Hustopečích, kde jsme získali navíc pět partnerských základních škol, se kterými budeme každý měsíc pracovat na sestavení funkčního modelu nízkoenergetického domu. Dále máme nově Kroužek Inteligentní instalace zaměřený zaměřený na inteligentní elektroinstalace a inteligentní sítě.

Další novinkou je Dramatický kroužek, kde se budou žáci každý měsíc pravidelně setkávat. Tento kroužek je zaměřen na rozvoj představivosti, práce v kolektivu, vnímání sebe jako jedince a sebe v kolektivu, rozvoj kreativity, práce s koncentrací, rozvoj smyslového vnímání a fantazie, podporu vztahu k literatuře, divadlu a umění v širším slova smyslu. Cílem tohoto kroužku je rozvíjet žáky v projevu, probudit zájem o kulturu. Práce v tomto kroužku bude zakončena divadelním představením jedné z her Járy Cimrmana.

V návaznosti na aktivity Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe a Organizace kroužků pro žáky SŠEE budou zajištěny přednášky odborníků z praxe z oblasti elektrotechniky a energetiky. Přednášky budou doplněny praktickými ukázkami. Témata budou velmi zajímavé, budou z oblasti Smart technologií, Elektromobility, trhu s elektřinou, elektroenergetika a další.

Pro ZŠ a první ročníky naší školy nově připravujeme také zábavné klání, ve kterém se žáci poměří ve čtenářské gramotnosti. Do osnov základních škol bychom také chtěli přinést naše téma: Obnovitelné zdroje. Učitele ze spolupracujících ZŠ provedeme po našem Energy centru a připravíme pro ně odborný vzdělávací program.

Díky projektu vybavíme kompletně jednu elektrotechnickou dílnu a rozšíříme naši základnu 3D tiskáren o nové modely a 3D skener.

Projekt „Implementace KAP JMK II“, vedený pod číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177, je financovaný ze zdrojů Evropské Unie z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Celková dotace pro SŠEE Sokolnice činí 6 829 141 Kč. Projekt, jehož příjemcem je Jihomoravský kraj, je realizován v období 1.9.2020 – 31.8.2023.