Název události

01.02.2024
OIP

Vážení rodiče, milí žáci,

 

ve dnech 19. – 25. 2. 2024 proběhne na naší škole projekt EDISON. Tohoto projektu se zúčastní 7 stážistů z celého světa, kteří budou mít přednášky ve vybraných předmětech dle harmonogramu v anglickém jazyce. Po celo dobu budou stážisté ubytovaní v areálu školy.

 

Na harmonogram se můžete podívat v příloze. Stážisté ním poskytli medailonky se základními informacemi o nich, naleznete je na sociálních sítích naší školy.

 

Věříme, že bude pro vás tato zkušenost obohacující a že si společný čas se stážisty užijete.