Mezinárodní konference Práce pod napětím

Mezinárodní konference Práce pod napětím

VI. mezinárodní konference Práce pod napětím 2023 |
6th International Conference Live Working Sokolnice 2023 ​

konference prace pod napetim 2023 final 1

Naše škola pořádala ve ve spolupráci s ČSZE již VI. mezinárodní konferenci Práce pod napětím.  Účastníci si výměnili zkušeností v oblasti prací prováděných pod napětím na nízkém, vysokém a velmi vysokém napětí.

Součástí konference byly odborné přednášky a praktické ukázky. Souběžně se konala i výstava technologických prvků, nástrojů a ochranných pomůcek vhodných pro PPN.

Místo konání:

 • Konference – „Orlovna“ Telnice – konferenční sál, Masarykovo nám. 7, 664 59 Telnice
 • Praktické ukázky – SŠEE, Učiliště 496, 664 52 Sokolnice

Dokumentace z konference

Prezentace příspěvků ke stažení

Přednášející
Téma prezentace (PDF)
Votruba Michal
Práce pod napětím v ČEZ Distribuci
Vojtek Lubomír
20 let PPN VN EG.D
Liška Jan
Regulace kvality
Dütsch Klaus
LV Live Working Accident Report
Lahr Nicholas
Live Line Work
Pokorný Peter
PPN v SSD
Vaněk Roman
Nechtěný ostrovní provoz FVE

Fotografie

Video

Jak se přihlásit

 • Přihlašování probíhá do 23. 6. 2023.
 • Přihlásit se lze pomocí vyplněné přihlášky, v elektronické podobě na adresu: golisova@ssee-sokolnice.cz
 • Veškeré informace a podklady pro „Konferenci Práce pod napětím 2023“ budou umístěny na www.ssee-sokolnice.cz
 • Eventuální přihlášení po 23. 6. 2023 lze řešit individuálně s ohledem na volné kapacity zasláním požadavku na email golisova@ssee-sokolnice.cz nebo telefonicky na tel.: +420 544 224 634. 

Účastnický poplatek

 • 6500,- Kč (bez DPH), účastníci z členských subjektů ČSZE pouze 6000,- Kč (bez DPH)
 • Na základě zaslané přihlášky bude odeslána zálohová faktura k úhradě účastnického poplatku.
 • Při zrušení účasti na akci se účastnický poplatek nevrací.

Konferenční příspěvky

 • Zájemci o přednesení referátu se mohou přihlásit do 23. 6. 2023. Své příspěvky zašlete v elektronické podobě – ve formátu *.pdf případně *.pptx na adresu jelinek@ssee-sokolnice.cz.
 • Délka příspěvku je omezena na max. 15 minut.
 • Dle časových možností bude určen seznam příspěvků přednesených na konferenci. Všechny
  zaslané příspěvky budou přístupné na předem zveřejněném odkazu 

Jednací jazyk

 • Čeština/angličtina (simultánní překlad).

Ubytování

Není zahrnuto v účastnickém poplatku. Ubytování si zajistí každý účastník sám. Ubytování doporučujeme zajistit do 30. 6. 2023 v hotelích uvedených níže, kde Vám po sdělení promo kódu „Konference PPN“ bude poskytnuta zvýhodněná cena. • Hotel Rustikal (Hustopeče), www.rustical.cz, rezervace ubytování: info@rustikal.cz • Amande Wine Wellness Hotel (Hustopeče), www.amandehotel.cz, rezervace ubytování: info@amandehotel.cz nebo na tel. +420 774 662 607 • Vinařství – Penzion U Vrbů (Hustopeče), uvrbu.cz , rezervace ubytování: info@uvrbu.cz V případě, že ve výše uvedených ubytovacích zařízeních nebude volný pokoj k rezervaci, kontaktujte Mgr. Zdeňka Nezvala, e-mail:  nezval@ssee-sokolnice.cz.

Program konference

Středa 13. 9. 2023
Od
Do
Probíhá
Kde / Umístění
8:30 hod.
9:00 hod.
prezence účastníků
Orlovna Telnice
9:00 hod.
9:15 hod.
slavnostní zahájení
Orlovna Telnice
9:15 hod.
13:30 hod.
referáty
Orlovna Telnice
13:30 hod.
14:00 hod.
oběd
SŠEE Sokolnice
14:00 hod.
16:00 hod.
praktické ukázky PPN NN
SŠEE Sokolnice
18:00 hod.
00:00 hod.
neformální společenský večer
Hotel Rustikal (Hustopeče)
Čtvrtek 14. 9. 2023
Od
Do
Probíhá
Kde / Umístění
09:30 hod.
12:30 hod.
praktické ukázky PPN NN
SŠEE Sokolnice
12:30 hod.
13:30 hod.
oběd, slavnostní ukončení
SŠEE Sokolnice
13:30 hod.
15:00 hod.
prohlídka školicího střediska
SŠEE Sokolnice
Konferenční sál „Orlovna“ Telnice
SŠEE Sokolnice

Kontakty

Program, přednášející, sponzoři a praktické ukázky
Přihlášky a fakturace
Organizace, podpora, komunikace a PR
Mgr. Marek Jelínek
Hana Golisová
Ing. Kateřina Janatková
SŠEE Sokolnice
SŠEE Sokolnice
ČSZE
Tel.: +420 544 224 634, +420 603 539 242
Tel.: +420 544 224 634
Tel.: +420 266 753 589, +420 602 312 886
jelinek@ssee-sokolnice.cz
golisova@ssee-sokolnice.cz
janatkova@csze.cz

6th International Conference Live Working Sokolnice 2023

konference prace pod napetim 2023 final EN

In cooperation with the CSZE, our school is organizing the 6th International Conference on Working Under Voltage.  Come and exchange experiences in the field of live work on low, high and very high voltage.

The conference will include expert lectures and practical demonstrations. In parallel, there will be an exhibition of technological elements, tools and protective equipment suitable for Live Working.

Venue:

 • Conference – „Orlovna“ Telnice – conference hall, Masarykovo nám. 7, 664 59 Telnice
 • Practical demonstrations – SŠEE, Učiliště 496, 664 52 Sokolnice

Applications

• Registration is possible till 23th June 2023.
• You can register using a completed application, in electronic form at the address: golisova@ssee-sokolnice.cz
• All information and materials for the conference will be located at: https://www.ssee-sokolnice.cz/mezinarodni-konference-prace-pod-napetim#english
• Eventual registration after 23th June 2023 will be solved individually by email golisova@ssee-sokolnice.cz, taking free capacity into consideration.

Participation fee

 • 275 EUR/6500 CZK (VAT excluded)
 • Based on the submitted application an invoice for payment of the participation fee will be sent.
 • In case of cancellation of the participation the registration fee is not refunded.

Conference contributions

 • Those who are interested in presenting a paper can apply no later than 23th June 2023.
 • The submissions should be sent in electronic form – PDF or PPT files to jelinek@ssee-sokolnice.cz.
 • The length of the presentation is limited to a maximum of 15 minutes.
 • According to the time schedule the list of contributions presented at the conference will be determined. All submissions will be accessible at the pre-published link.

Conference language

 • Czech, English (simultaneous translation)

Accommodation

Accommodation is not included in the participation. Every participant will arrange the booking individually.

We recommend booking accommodation until 30 June 2023 in the hotels listed below. You will be given discounted price after mentioning „Conference PPN“ during reservation.

If there is no room available for reservation at the above accommodations, please contact us on e-mail: nezval@ssee-sokolnice.cz.

Conference programme

Wednesday 13. 9. 2023
From
To
In progress
Where
8:30 hod.
9:00 hod.
registration of participants
Orlovna Telnice
9:00 hod.
9:15 hod.
opening
Orlovna Telnice
9:15 hod.
13:30 hod.
presentations
Orlovna Telnice
13:30 hod.
14:00 hod.
lunch
SŠEE Sokolnice
14:00 hod.
16:00 hod.
practical demonstration low voltage
SŠEE Sokolnice
18:00 hod.
00:00 hod.
informal evening programme
Hotel Rustikal (Hustopeče)
Thursday 14. 9. 2023
From
To
In progress
Where
09:30 hod.
12:30 hod.
practical demonstration high voltage
SŠEE Sokolnice
12:30 hod.
13:30 hod.
lunch, closing
SŠEE Sokolnice
13:30 hod.
15:00 hod.
SŠEE training centre exhibition
SŠEE Sokolnice
Conference hall „Orlovna“ Telnice
SŠEE Sokolnice

Contacts

Program, lecturer, sponsors and practical demonstration
Applications and invoicing
Organization, support, communication
Mgr. Marek Jelínek
Hana Golisová
Ing. Kateřina Janatková
SŠEE Sokolnice
SŠEE Sokolnice
ČSZE
Tel.: +420 544 224 634, +420 603 539 242
Tel.: +420 544 224 634
Tel.: +420 266 753 589, +420 602 312 886
jelinek@ssee-sokolnice.cz
golisova@ssee-sokolnice.cz
janatkova@csze.cz