Profesní kvalifikace "Fotovoltaika"

KURZ SE KONÁ PŘI MINIMÁLNÍM POČTU 4 ÚČASTNÍKŮ

Všechny termíny jsou obsazeny. Další budou vypsány během prázdnin.

 

Kurz a zkoušku z profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) vypisujeme několikrát za rok. Nejbližší termín naleznete na stránkách školy v sekci vzdělávání dospělých - profesní kvalifikace - fotovolatika. Učit se budete v našem moderním Energy centru.

Pro výkon povolání je třeba splňovat podmínky dle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Zájemci o profesní kvalifikaci se musí zúčastnit přípravného kurzu a vykonat zkoušku v SŠEE Sokolnice

 • Zájemci musí vyplnit přihlášku do kurzu a přihlášku ke zkoušce včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů a zaslat ji elektronicky na emailovovou adresu: vltavska@ssee-sokolnice.cz
 • Doložit kopii platného osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. a potvrzení  o  zdravotní způsobilosti.
 • Doložit kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Cena za přípravný kurz včetně zkoušky je 7000,- Kč bez DPH.
 • Přípravný kurz je zaměřený na teoretickou a praktickou přípravu uchazečů (1   den). Probíhá formou konzultací a samostudiem v podobě e-learningu.
  • Teoretická příprava - 4 hodiny (prezenčně)
  • Praktická příprava - 6 hodin
  • Samostudium - účastníci obdrží přístup k e-learningovému kurzu
 • Na základě podané přihlášky ke zkoušce vykoná uchazeč zkoušku.
 • Zkouška se skládá z:
  • písemného testu – 2 hodiny
  • praktické zkoušky - 8 hodin + čas na přípravu
  • po úspěšném vykonání zkoušky obdržíte Osvědčení, které má platnost 5 let.

Kontaktní osoba:

Silvie Vltavská, DiS. - vltavska@ssee-sokolnice.cz 

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Učiliště 496
664 52 Sokolnice

Profesní kvalifikace jsou moderní cestou k doplnění vzdělání a zvyšování odbornosti. Přispívají k větší flexibilitě na pracovním trhu.

Podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006 naleznete na stránkách www.narodni-kvalifikace.cz

Tato PK má vazbu na povinnost vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.

Kurz -   Kurz -