Název události

Prověřovací cvičení v SŠEE Sokolnice

06.06.2024
IMG 3632

Dne 29. května 2024 proběhlo na naší škole požární prověřovací cvičení. Námětem tohoto cvičení bylo zranění čtyř žáků během výuky o obnovitelných zdrojích elektrické energie. Dva žáci zůstali uvězněni v učebně, která byla zakouřena umělým kouřem, simulujícím požár střídače. Hasiči museli tyto zraněné žáky nejprve najít, bezpečně vyvést z ohrožené oblasti a poskytnout jim první pomoc.

Další dva žáci se nacházeli na střeše výukového střediska obnovitelných zdrojů. Zde utrpěli popáleniny 2. a 3. stupně v důsledku zásahu elektrickým proudem při montáži fotovoltaických panelů. Pro jejich záchranu museli hasiči použít výškovou techniku a výsuvný žebřík, aby je bezpečně dopravili na zem a poskytli jim potřebnou péči.

Na místo byly povolány jednotky 1. stupně, zahrnující profesionální hasičskou jednotku ze Židlochovic a dobrovolné hasičské jednotky ze Sokolnic, Újezdu u Brna a Hostěrádek-Rešova. Tyto jednotky spolupracovaly při zajišťování bezpečnosti, vyprošťování zraněných a poskytování neodkladné zdravotní péče. Cvičení tak nejen otestovalo připravenost zasahujících jednotek, ale také zlepšilo koordinaci a spolupráci mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči v rámci simulovaného krizového scénáře.