Název události

Kreativita žáků aneb "Kampaň proti energetickým nápojům"

28.05.2024
Vitez

V rámci předmětu počítačová grafika naši žáci vytvářeli plakáty na téma „Kampaň proti energetickým nápojům“, při které se žákům ponechala volná ruka a mohli upustit uzdu své fantazie. Po vyhotovení jejich práce bylo vybráno pět nejlepších, o kterých následně proběhlo hlasování mezi kantory na teoretické výuce. Je potřeba zdůraznit, že hlasování bylo velice těsné, přičemž rozdíly ve výsledcích mezi nejlepšími dosahovaly výše jednoho bodu. Vítězným plakátem se nakonec stalo dílo od žáka Jana Nováka, kterému tímto gratulujeme!

Vzhledem k tomu, že si s tím žáci dali hodně práce, byla by škoda, aby tyto výtvory upadly v zapomnění, tudíž jsme se rozhodli je zvěčnit na našich stránkách, aby si je mohla užít a případně se i pobavit také veřejnost.