Zaměstnavatel

Elektrizace železnic Praha s.r.o.

Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. se více než 67 let specializuje na vývoj, projektování, výrobu a montáž pevných trakčních zařízení pro železnici a městskou hromadnou dopravu. Nejdůležitějším produktem jsou trakční vedení pro železnici, tramvajovou a trolejbusovou dopravu.

Od 01.07.2022 nabízí studentům 3. a 4. ročníků elektrotechnických oborů možnost letní brigády.

Bližší informace o nabídce se nacházejí v přiloženém informačním letáku.