Název projektu

Operační systém Jan Amos Komenský

Kód projektu

CZ.02.02.XX/00/22_003/0004372

Podporuje

spolufin EU

Projekt Operační systém Jan Amos Komenský známý také jako Šablony má na škole již několikaletou tradici. Počátkem roku 2023 se škola zařadila do tohoto projektu, který je zaměřený především na inovativní vzdělávání na školách.

V rámci aktivit pro studenty probíhala pravidelná setkání kariérového poradce, který se zaměřoval především na přípravu studentů na vstup do zaměstnání. Úzká spolupráce probíhala také s Koordinátorem spolupráce školy a zaměstnavatelem SŠ. Koordinátor zprostředkovával žákům praxe a stáže u zaměstnavatelů, popřípadě přiváděl odborníky z praxe do praktického vyučování. V rámci této pozice se uskutečnilo několik workshopů a kulatých stolů.

Také se uskutečnilo několik projektových dnů v rámci inovativního vzdělávání. Projektové dny ve škole byly pořádány především pro studenty domova mládeže. V novém školním roce ovšem aktivity na podporu inovativního vzdělání budou směřovány pro všechny studenty školy. Dále je také plánované vzdělávání pro pedagogické pracovníky a spolupráce těchto pracovníky s dalšími vzdělávacími institucemi.

Projekt je spolufinancován z dotací Evropské unie a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Realizace bude probíhat od ledna 2023 do prosince 2025.