Název události

Žáci SŠEE v Kragujevaci

23.06.2023
Foto v KG

Do 13.6.2023 – 23.6.2023 se 11 žáků naší školy zúčastnilo zahraniční stáže v partnerské škole v Kragujevaci ( Srbsko ).

Žáci se účastnili výměnné stáže v I. technické škole Kragujevac v rámci projektu „Energie bez hranic 2023“, který je podporován Jihomoravským krajem.

Odborné stáže u nás mají dlouhou tradici, a tak se žáci vždy mohou těšit na nabitý program, bezproblémovou organizaci a vřelé vztahy, tužené letitou spoluprací.

Nejprve je čekalo přijetí v partnerské škole a následně na magistrátu města Kragujevac. V průběhu stáže se žáci zapojili do praxe ve školních dílnách, zúčastnili se zajímavých odborných exkurzí, navštívili kulturně zajímavá místa a s kragujevackými žáky podnikli sportovní aktivity.