Název události

Smlouva s EG.D podepsána

25.07.2023
20230721 111117 resized

Náš „končící“ ředitel školy Ing. Oldřich Životský podepsal spolu s místopředsedou představenstva EGD Ing. Pavlem Čadou dne 21. 7. 2023 smlouvu o spolupráci, jejíž součástí je i zřízení specializované třídy EGD a vzájemná spolupráce na zvyšování kvalifikace zaměstnanců EGD a dalších zaměstnanců skupiny E.ON.

Jak škola, tak EGD projevují na základě této rámcové smlouvy vůli a snahu přizpůsobit střední odborné a technické školství aktuálním a budoucím kvalifikačním požadavkům trhu práce a zajistit kontinuální proces vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců EGD při naplňování jejich poslání.

Právě podpisem této smlouvy uzavřel dosavadní ředitel Ing Oldřich Životský svoji profesní a velmi úspěšnou dráhu ve vzdělávání. Ředitelem naší školy byl od roku 2003 a musíme konstatovat, že velmi úspěšným a velkou měrou se podílel na rozvoji školy.

Moc děkujeme!