Srbští stážisté se po týdnu rozloučili se Sokolnicemi

Srbští stážisté se po týdnu rozloučili se Sokolnicemi


Poslední dubnový týden absolvovalo 12 žáků ze srbské partnerské školy v Kragujevaci odbornou stáž v Sokolnicích. Srbští středoškoláci prošli v době od 20. do 28. dubna odborným výcvikem v kabelářských dílnách i Energy centru. Vedle toho se zúčastnili řady zajímavých exkurzí,

prozkoumali brněnské podzemí a užili si pravého aprílového počasí. Nechyběly ani tradiční sportovní aktivity jako lezecká stěna, kuželky či fotbalové utkání. Stážisté se setkali také se svými krajany, kteří na naší škole studují v denním studiu. Projekt „Odborná stáž srbských středoškoláků“ je finančně zaštítěn Jihomoravským krajem v rámci spolupráce se zahraničními regiony a naše škola je dlouhodobě jeho hrdou součástí.