První zprávy od stážistů z Kragujevace

První zprávy od stážistů z Kragujevace


První dny na stáži v Srbsku, Kragujevaci

V pondělí ráno se čtrnácti člená skupina složená ze 12ti studentů a dvou pedagogických pracovníků vydala z naší školy na stáž do partnerské školy v Srbsku, pěkného města Kragujevac.

První den byl pro naší skupinu náročný, protože se týkal přesunu školními vozy z naší vlasti do Srbské republiky. Cesta díky dobré náladě ubíhala dobře. Večer po sedmé hodině jsme byli přivítáni ředitelem partnerské školy a byli ubytováni v pěkném hotelu přímo v cetru města Kragujevac.
 Další den v úterý jsme po snídani vyrazili do školy, kde proběhlo slavnostní přivítání panem ředitelem a dalšími pedagogy školy. Žáci si mohli prohlédnout nově zrekonstruované učebny a prostory školy. Odpoledne jsme se vydali do místního muzea 21. October za doprovodu třech místních studentů a jednoho učitele.

O dalších zážitcích ze stáže budme pravidelně informovat.