Mobilita študentov SOŠ Handlová v SŠEE Sokolnice

Mobilita študentov SOŠ Handlová  v SŠEE Sokolnice


Tentokrát jsme dali slovo našim kolegům z partnerské školy SOŠ Handlová na Slovensku.

V dňoch 1.10.-12.10 sa 6 študentov (z tried 2.B,2.C , odbor  mechanik počítačových sietí) a 2 pedagogickí pracovníci zúčastnili odbornej stáže v SŠEE v Sokolniciach  v rámci zvyšovania kvality odborného vzdelávania. Stáž sa uskutočnila vďaka projektu Erasmus .Študenti absolvovali počas pobytu praktické vyučovanie vo firme ESB  Brno(PC siete)a  v dielňach  SŠEE Sokolnice , kde si rozšírili znalosti z oblasti obnoviteľných zdrojov ( v špičkovo zariadenom Energy centre), zlepšili si  praktické zručnosti v programovaní podľa zadanej úlohy  a pracovali aj v zaujímavom programe  Arduino . Okrem odborných zručností si študenti preverili aj svoje komunikačné schopnosti a to v rámci spoločnej práce na zadaných úlohách so zahraničnými  študentmi, ktorí študujú v Sokolniciach.  Svoje poznatky na záver pobytu študenti prezentovali pred odbornou komisiou.

Svoje všeobecné aj odborné  vedomosti   si študenti obohatili návštevou Technického múzea,  zážitkového Vida centra  a navštívili aj medzinárodný strojárenský veľtrh, kde  si mohli prezrieť podľa záujmu  rôzne produkty a technológie , ktorým dominuje hlavne  programovanie .

Študenti okrem vzdelávacieho programu mali pripravený aj bohatý program s voľnočasovými a poznávacími aktivitami . Spoznali  historické centrum Brna a vstúpili aj do jeho podzemia , v Sokolniciach ich prijal starosta obce  a navštívili Mohylu mieru . Skvelým zážitkom pre všetkých   bol  výlet do Lednicko –Valtického areálu , ktorý svojimi zámkami a inými historickými budovami,  záhradami , či vodnými plochami patrí ku klenotom južnej Moravy.  V rámci voľnočasových aktivít študenti zažili adrenalín na lezeckej stene Hudy a bowlingu a individuálne trávili čas v posilňovni či pri iných športových aktivitách.

Mobilita splnila svoj cieľ po každej stránke. Obohatila odborné zručnosti  študentov a  rozšírila ich kultúrne  a historické poznatky o partnerskej krajine. Poďakovanie patrí vedeniu SŠEE v Sokolniciach, ktoré zabezpečilo priestory  a program pre študentov SOŠ Handlová.

 

Přidáváme ještě vyjádření některých účastníků:

Tomáš:

Na škole sa mi veľmi ľúbi. Internát je super, taktiež obedy.

 

Robert:

Na škole sa mi páčilo a naučil som sa niekoľko nových vecí za dva týždne pobytu.

 

Patrik:

Pobyt mi dal veľa. Je pekné vidieť rizdiely medzi Handlovou a Sokolnicami. Páčilo sa mi tu. Veľa som sa naučil. Vďaka za prijatie, bolo tu skvelo.

 

Matej:

V škole bolo perfektne, ubytovňa sa mi páčila, mesto Sokolnice, cestovanie na jednotku, strava chutná.

 

Martin::

Pobyt bol nad mieru mojich predstáv. Ubytovanie skvelé, strava skvelá. Páčilo sa mi tu. Majstri vedia rozumne vysvetliť výklad učiva.

 

Mobilita študentov SOŠ Handlová  v SŠEE Sokolnice Mobilita študentov SOŠ Handlová  v SŠEE Sokolnice Mobilita študentov SOŠ Handlová  v SŠEE Sokolnice Mobilita študentov SOŠ Handlová  v SŠEE Sokolnice