26-51-H/01 Elektrikář

ŠVP: Elektrikář - slaboproud - pouze do 3. ročníku studia!!!

  • Obor určený pro absolventy základní škol + nedokončené další vzdělávání, protože lze vstoupit pouze do 3. ročníku oboru
  • Podmínky přijetí úspěšné ukončení ZŠ
    zdravotní způsobilost a předchozí nedokončené studium ve stejném nebo podobném oboru
  • Délka přípravy 3 roky
  • Ukončení závěrečná zkouška
    výuční list

V současné době lze do oboru vstoupit pouze pro školní rok 2019/20, a to do 3. ročníku studia. Tříletý učební obor je zaměřen na uplatnění absolventů v oblasti slaboproudé elektroniky pro sféru průmyslovou, výpočetni i výrobní.

Charakteristika oboru:

Žáci jsou v teoretické i praktické výuce vedeni k získání potřebných znalostí a praktických dovednosti v oboru slaboproudé elektrotechniky. Zaměřují se na elektrické rozvody a instalace, zapojování elektrických spotřebičů, opravy elektrických zařízení, inteligentní elektroinstalace a sdělovací a zabezpečovací techniku. Postupně získají potřebné znalosti i praktické dovednosti v oblasti všeobecných základů elektroniky, činnosti jednotlivých elektronických prvků a součástí. Dokáží ověřovat bezchybné funkce jednotlivých zapojení až po konkrétní výrobu různých elektronických zařízení, údržbu a opravy  přístrojů měřící, průmyslové a výpočetní techniky. Seznámí se s principy sítí wifi a naučí se je vytvářet. Prakticky ovládnou i provádění elektrických rozvodů a instalací, zapojování a opravy nejrůznějších elektrospotřebičů včetně elektronických, programování logických automatů, montáž a instalace zabezpečovacích systémů, práci s výpočetní technikou, textovými editory a grafickými programy pro návrhy elektrických zařízení, využití internetu k elektronické korespondenci a vyhledávání informací

V rámci výuky jsou často využívány PC, kromě jiného také k programování jednoduchých manipulátorů a robotů.
 

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto učebního oboru najdou uplatnění ve výrobní sféře v oblasti kusové i sériové výroby. Při znalosti konstrukce a funkce elektronických obvodů a přístrojů mohou provádět zkušební a kontrolní práce za použití složité měřicí techniky. Dobrou orientaci v technické dokumentaci a znalost základů elektroniky mohou také využít v oblasti služeb při instalaci, diagnostice a opravách nejrůznějších zařízení spotřební a průmyslové elektroniky a domácích elektrospotřebičů. Jsou tedy připraveni i pro samostatnou práci živnostenského charakteru.
 

Výhodná nabídka pro žáky:
Kdo se chce dobře učit, je ve výhodě. Žáci mají možnost získat prospěchové stipendium až do výše 1000 Kč měsíčně po celou dobu studia.  Ve 2. a 3. ročníku již  jsou žáci schopni podílet se i na produktivní práci a za tu dostávají finanční odměnu která může činit až 1.200 Kč měsíčně. 

Všem žákům půjčujeme učebnice, takže rodičům odpadají velké výdaje a starosti s pořizováním učebnic vlastních. Žáci dostávají bezplatně pracovní oděv a obuv.