Učební oborY

Učební oborY

26-57-H/01 - Autoelektrikář

ŠVP: Autoelektrikář

Učební obor - závěrečná zkouška, výuční list

Obor pro mladé muže, které okouzlila rychlá kola a vůně benzínu.

26-52-H/01 - Elektromechanik pro zařízení a přístroje

ŠVP: Elektrotechnik

Učební obor - závěrečná zkouška, výuční list

Obor vhodný pro chlapce, kteří mají vztah k elektrotechnice a mechanice. Pro svoje široké zaměření na výkon odborných a servisních opravárenských prací nachází absolventi dobré uplatnění na trhu práce.

26-51-H/02 - Elektrikář - silnoproud

ŠVP: Elektrikář - silnoproud

Učební obor - závěrečná zkouška, výuční list

Obor pro chlapce, kteří ocení prosperitu práce v oboru energetiky a silnoproudé elektrotechniky. O absolventy oboru je dlouhodobě velký zájem na trhu práce, proto i Jihomoravský kraj v rámci podpory tohoto oboru vyhlásil program finanční podpory studentů.