Termíny zkoušek

 

PODZIMNÍ OPRAVNÉ TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Praktické zkoušky: 1. 9. - 2. 9. 2021
Ústní zkoušky: 3. 9. 2021

 

PODZIMNÍ OPRAVNÉ TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Didaktické testy: 1. 9. - 3. 9. 2021
Praktické zkoušky: 6. 9. - 7. 9. 2021
Ústní zkoušky: 8. 9. 2021

 

 

 

Předávání výučních listů

Předávání výučních listů a vysvědčení o závěrečné zkoušce proběhne dne 1. 7. 2021 od 9:30 v budově školy.

 

Ústní závěrečné zkoušky se konají 28. 6. 2021 - 30. 6. 2021.

Pondělí 28. 6. - třída 3.A 
Úterý 29. 6. - třída 3. C
Středa 30. 6. třída 1.Z

Sraz žáků vždy v 7:15, v 7:30 slavnostní zahájení v Energy centru.

 

 

NEJNOVĚJŠÍ ÚPRAVA TERMÍNŮ K 29. 4. 2021

Didaktický test

Žák, který v jarním zkušebním období 2021 neuspěl u této zkoušky, nebo se omluvil, může konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu, který je stanoven od 7. července do 9. července 2021.

K mimořádnému termínu se osoba oprávněná konat didaktický test v mimořádném termínu nepřihlašuje, protože je přihlášena automaticky. Didaktické testy v mimořádném termínu se obdobně jako v podzimním zkušebním období budou konat na spádových školách, které určí CZVV ve spolupráci s krajskými úřady.

Praktické zkoušky

Navyšuje se počet opravných termínů o jeden termín u praktické zkoušky.

Žák, který v jarním zkušebním období 2021 neuspěl u této zkoušky, nebo se omluvil, může konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu, který je stanoven od 24. srpna do 25. srpna 2021.

Ke konání zkoušky je třeba řediteli školy podat písemně přihlášku, a to do 3 dnů od termínů, kdy měl zkoušku konat (pro případ omluvy) a nebo do 3 dnů ode dne, kdy se o hodnocení dozvěděl (pro případ, kdy konal zkoušku neúspěšně).

Další úpravy maturitní zkoušky k 10. 3. 2021

Společná část maturitní zkoušky

 1. Změna harmonogramu MZ a JPZ

Nově došlo ke změně harmonogramu, která spočívá v posunutí maturitních zkoušek jako celku dále v čase s tím, že termín jejich posunutí se odvíjí od termínu konání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) na začátku května 2021. Konkrétní termíny jsou následující:

 • Didaktické testy (DT) MZ v jarním zkušebním období se uskuteční ve dnech 24., 25. a 26. května 2021.
 • Mimořádný termín DT MZ se uskuteční ve dnech 7., 8. a 9. července 2021. Blíže k mimořádnému termínu viz dále v textu. Mimořádný termín se bude konat ve spádových školách určených CZVV ve spolupráci s krajskými úřady. Tisk
  a distribuci zkušební dokumentace zajistí CZVV.

  Profilová část maturitní zkoušky

 1. Nově se upravuje zkušební období pro konání profilových zkoušek a praktických zkoušek.

Ředitel SŠEE Sokolnice rozhodl, že ústní maturitní zkouška proběhne v termínu od 21. června do 25. června 2021.  Praktická maturitní zkouška se uskuteční od 29. června 2021 do 1. července 2021

 1. Nově se upravuje struktura profilové části maturitní zkoušky

Nově se stanovuje, že předměty profilové části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává, resp. nebude ovlivňovat celkové hodnocení). Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021.

Toto pravidlo platí pouze pro „prvomaturanty“, tedy pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021. Neplatí tedy pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku.

Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 – změny a novinky

Na základě opatření obecné povahy (viz příloha) MŠMT ČR dochází ke změnám v průběhu výuky ve 2. pololetí a v organizaci maturitních a závěrečných zkoušek pro žáky závěrečných ročníků.

Uvádíme pouze nejdůležitější změny v jednotlivých oblastech:

Vzdělávání ve 2. pololetí

 • u závěrečných ročníků dojde od 1. března 2021 ke změnám ve vyučovaných předmětech a v rozvrhu hodin
 • hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí bude vytvořeno pouze z předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány
 • z důvodu dlouhodobě přetrvávajícího úplného zákazu osobní přítomnosti žáků na středním odborném vzdělávání, dochází k posunu termínů maturitních a závěrečných zkoušek

Maturitní zkoušky

 • k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021
 • těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání této zkoušky do 31. března 2021
 • didaktické testy proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech ve dnech 3. - 5. května 2021 a prodlouží se časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut
 • písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky, v profilové části maturitní zkoušky se tedy bude    z jazyků konat pouze ústní zkouška
 • ústní maturitní zkouška proběhne v termínu od 21. června do 25. června 2021
 • praktická maturitní zkouška se uskuteční od 29. června 2021 do 1. července 2021
 • ředitel SŠEE Sokolnice nechává v platnosti maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a témata pro ústní zkoušku z cizího jazyka, které již určil a zveřejnil. 

 Závěrečné zkoušky

 • k závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí školního roku 2020/2021
 • těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu nebo modulu v 1. pololetí hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do 30. června 2021 Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání zkoušky do 31. května 2021
 • závěrečné zkoušky se budou skládat pouze ze dvou dílčích zkoušek – praktická a ústní zkouška
 • písemná část závěrečných zkoušek nebude realizována
 • praktická část se uskuteční od 22. června 2021 do 24. června 2021
 • ústní část závěrečné zkoušky se uskuteční od 29. června 2021 do 1. července 2021

Více informací naleznete zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-detaily-k-maturitam-a-zaverecnym-zkouskam

Připravujeme.