Termíny zkoušek

Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 – změny a novinky

Na základě opatření obecné povahy (viz příloha) MŠMT ČR dochází ke změnám v průběhu výuky ve 2. pololetí a v organizaci maturitních a závěrečných zkoušek pro žáky závěrečných ročníků.

Uvádíme pouze nejdůležitější změny v jednotlivých oblastech:

Vzdělávání ve 2. pololetí

 • u závěrečných ročníků dojde od 1. března 2021 ke změnám ve vyučovaných předmětech a v rozvrhu hodin
 • hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí bude vytvořeno pouze z předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány
 • z důvodu dlouhodobě přetrvávajícího úplného zákazu osobní přítomnosti žáků na středním odborném vzdělávání, dochází k posunu termínů maturitních a závěrečných zkoušek

Maturitní zkoušky

 • k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021
 • těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání této zkoušky do 31. března 2021
 • didaktické testy proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech ve dnech 3. - 5. května 2021 a prodlouží se časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut
 • písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky, v profilové části maturitní zkoušky se tedy bude    z jazyků konat pouze ústní zkouška
 • ústní maturitní zkouška proběhne v termínu od 21. června do 25. června 2021
 • praktická maturitní zkouška se uskuteční od 29. června 2021 do 1. července 2021
 • ředitel SŠEE Sokolnice nechává v platnosti maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a témata pro ústní zkoušku z cizího jazyka, které již určil a zveřejnil. 

 Závěrečné zkoušky

 • k závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí školního roku 2020/2021
 • těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu nebo modulu v 1. pololetí hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do 30. června 2021 Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání zkoušky do 31. května 2021
 • závěrečné zkoušky se budou skládat pouze ze dvou dílčích zkoušek – praktická                a ústní zkouška
 • písemná část závěrečných zkoušek nebude realizována
 • praktická část se uskuteční od 22. června 2021 do 24. června 2021
 • ústní část závěrečné zkoušky se uskuteční od 29. června 2021 do 1. července 2021

Více informací naleznete zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-detaily-k-maturitam-a-zaverecnym-zkouskam

Připravujeme.