Soutěžní podmínky

Soutěžní podmínky

Pravidla soutěže
se Střední školou elektrotechnickou a energetickou

1. Organizátor

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace

2. Výhry          

·    1. cena – Iphone SE

·    2. cena – Tablet Lenovo

·    3. cena – Hodinky Garmin

·    4. – 10. cena – dárkový poukaz na letecký trenažér

·    11. – 20. cena – dárkový poukaz na laser game

3. Účastníci soutěže

3.1. Soutěž je otevřená pouze pro žáky 8. a 9. tříd základních škol České republiky.

3.2. Vedení školy, zaměstnanci a rodinní příslušníci organizátora soutěže jsou z této soutěže vyloučeni. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR.

4. Příspěvky do soutěže, výběr a vyhlašování a kontaktování vítěze

4.1. Přihlášky do studia, vzdělávacích kurzů nejsou podmínkou soutěže.

4.2. Pro účast v soutěži, je nutné správně odpovědět na soutěžní otázky a řádně vyplnit své jméno, příjmení a kontaktní údaje, souhlasit s Podmínkami soutěže a stvrzením kliknout na tlačítko „Odeslat“ na stránce https://www.ssee-sokolnice.cz/cz/soutez

4.3. Výherci soutěže budou zveřejněni na našich webových stránkách a budou informováni formou emailu, který uvedli na soutěžní stránce, včetně telefonického hovoru pro domluvu předání cen.

4.4. Výherci jsou povinni do 14 dnů reagovat na emailovou korespondenci a telefonický hovor, pro domluvu termínu předání cen. V případě nereagování na emailové oznámení a telefonický hovor(nevyužití výhry) ve 14 denní lhůtě, výhra propadá a organizátor není povinen výhru nijak kompenzovat.

5. Udílení ceny

5.1. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit jakákoliv pravidla soutěže a to kdykoliv. Pokud máte nějaké otázky nebo stížnosti ohledně soutěže, prosím, kontaktujte nás na: info@ssee-sokolnice.cz

5.2.  Po uplynutí soutěžního času proběhne následující pracovní den slosování soutěžících se správnými odpověďmi a výsledky budou zveřejněny.

 

6. Všeobecné obchodní podmínky

6.1. Soutěž probíhá od 25. 11. 2020 do 5. 2. 2021 23:59 hodin

6.2. Tato soutěž ač je vystavená prostřednictvím sociálních sítí, není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s Facebookem. Vaše použité informace (jméno, příjmení, emailová adresa, telefon) budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže, ochrany soukromí a dále pro komunikaci (propagaci) mezi Organizátorem soutěže a vámi.

6.3. Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována a to z důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodu, technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost, spravedlivý a řádný průběh nebo celistvost soutěže, Organizátor si vyhrazuje právo soutěž dle svého uvážení zrušit nebo změnit.

6.4. Dále si Organizátor vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která:
a) se pokusí o podvod v soutěži nebo poruší průběh soutěže,
b) poruší Pravidla soutěže,
c) poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí
d) jedná nesportovně nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim vyhrožuje.