Školská rada

Ke dni 25. září 2014 byla ustavena Rada školy.

 

Po ukončení mandátu zletilých žáků a zaměstnanců byli dne 11. 09. 2020 zvoleni noví zástupci a školská rada SŠEE Sokolnice je složena z těchto zástupců:

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Tomáš Vaněk - předseda Rady školy
Mgr. Aleš Poláček
Luděk Říha

za zletilé žáky:

Filip Benada
Martin Chvojka 
Martin Žák

za zřizovatele:                                                                                                                                                                         

Bc. Lenka Sobotková
ThDr. Jan Hradil, Th. D.
Ing. Josef Chudáček

Listina s výsledky voleb ze dne 11. 9. 2020 zdeVýsledky voleb