Školská rada

Ke dni 25. září 2014 byla ustavena Rada školy.

 

Po ukončení mandátu tří zástupců zletilých žáků a tří zástupců pedagogických pracovníků se uskutečnily dne 6. 10. 2017 volby do nové školské rady.

Na základě jmenování zřizovatele a výsledků voleb je školská rada SŠEE Sokolnice složena z těchto zástupců:

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Tomáš Vaněk - předseda Rady školy
Luděk Říha
Mgr. Aleš Poláček

za zletilé žáky:

Jan Dobiáš
Viktor Špéra
Andela Vlahović

za zřizovatele:

Bc. Lenka Sobotková
ThDr. Jan Hradil, Th. D.
Ing. Josef Chudáček