Školní lékařka

Od 1. ledna 2016 je novou školní lékařskou MUDR. Jana Kudrnová.

Ordinuje pro žáky, kteří jsou ubytovaní v domově mládeže naší školy a v akutních případech i pro všechny žáky naší školy v ordinaci v Újezdě u Brna.

Školní lékařka

A protože žákům 1. ročníků je předepsána lékařská prohlídka před zařazením do praktického vyučování dle dle  dikce vyhl. 79/2013 Sb., vychází nám paní doktorka vstříc a prohlídky žáků probíhají bez nutného cestování (a stresování) v předem smluvených tertmínech přímo ve škole.  

Zdraví naších studentů hlídá nejen ona, ale i všichni ostatní a proto rádi tuto informaci rádi předáváme dál.