Prohlášení o přístupnosti

Forma zveřejňovaných informací je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací).

Dokumenty na internetových stránkách se mohou vyskytnout v těchto formátech:

PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Nepřístupný obsah, tedy výjimku tvoří dokumenty (ve formátech doc. docx, xlm. xlmlx. pdf) a popisy obrázků vytvořené a zveřejněné do data 31.7. 2020, u kterých nelze vyloučit, že některé z nich nesplňují podmínky pro strojové čtení.

Použitá metoda k vypracování prohlášení dle čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 je vlastním posouzením, prováděného subjektem veřejného sektoru.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne: 3.8. 2020

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Učiliště 496
66452 Sokolnice
IČ: 00380407
ID datové schránky: 3wkm2u

V případě nalezení problematického obsahu, prosíme, využijte
náši emailovou adresu: info@ssee-sokolnice.cz
nebo nás kontaktujte pomocí této stránky: kontakt

Prohlášení bylo revidováno dne: 10.8. 2020
.