Přiřazovací plán

Přiřazovací plán pro školní rok 2018/19

je časový plán střídání žáků v teroretickém vyučování a na pracovištích odborného výcviku, v laboratořích a odborných učebnách.

Umožňuje žákům, rodičům i pedagogům snadnou orientaci v systému, informuje i o plánovaných dnech volna, prázdninách, termínech zkoušek.

V dokumentu Organizace školního roku 2018/2019 najdete všechny důležité termíny školního roku - včetně klasifikačních porad, plánovaných termínů zkoušek, třídních schůzek, atd. 

Pokud znáte označení své třídy a UVS, orientace v tomto plánu je snadná.