Přiřazovací plán

Přiřazovací plán pro školní rok 2020/21

je časový plán střídání žáků v teroretickém vyučování a na pracovištích odborného výcviku, v laboratořích a odborných učebnách. Zatím přinášíme plán do konce roku 2020.

Umožňuje žákům, rodičům i pedagogům snadnou orientaci v systému, informuje i o plánovaných dnech volna, prázdninách, termínech zkoušek.

V dokumentu Přiřazovací plán najdete všechny důležité termíny školního roku - včetně klasifikačních porad, plánovaných termínů zkoušek, třídních schůzek, atd. 

Pokud znáte označení své třídy a UVS, orientace v tomto plánu je snadná.