Přípravný kurz

Přihlašuji svého syna/dceru do přípravného kurzu konaného ve dnech 13. února a 13. března 2021.

Přihláška do přípravného kurzu k přijímacím zkouškám podle jednotného zadání