Přijímací řízení

Aktuálně:

Děkujeme za Váš zájem.  Už se těšíme na nové, šikovné žáky!  

Výsledky přijímacího řízení ke studiu v učebních oborech jsou zveřejněné v pravé části této stránky nebo klikněte zde:


Výsledková listina 1. kola učebních oborů,

 

výsledky přijímacího řízení do studijních oborů zveřejníme 27. dubna 2018.

Zápisové lístky můžete přinášet osobně
i 30. dubna, protože před svátkem práce pracujeme! :-) 

 

Přihláška ke studiu ve střední škole - pro denní formu vzdělání

Formulář přihlášky obdrží většinou žáci základních škol od svých výchovných poradců. Nebo si můžete formulář přihlášky stáhnout a vytisknout - najdete jej v pravém sloupci vedle článku.

Upozorňujeme, že pro všechny obory vyučované na naší škole je nezbytné potvrzení zdravotní způsobilosti. Pro uchazeče, kteří se hlásí do zkráceného denního studia, bude součástí přihlášky i úředně ověřený doklad o získání předchozího vzdělání.

Povinnost zveřejnit kriteria přijímacího řízení má škola do 31. ledna 2018.

Pro všechny žáky, kteří se budou hlásit ke studiu do studijních oborů pro školní rok 2018/2019 bude platit povinnost zúčastnit se přijímacích zkoušek dle jednotného zadání. Každý žák může podat do 1. kola přijímacího řízení dvě přihlášky. Obě přihlášky může podat i na jednu školu, avšak v rámci jedné školy jednoho kola musí jít o dva různé bory vzdělávání.  Přihlášky je třeba doručit řediteli školy do 1. března 2018.

Jednotné přijímací zkoušky konají uchazeči, kteří se hlásí do studijních oborů s maturitní zkouškou. Nevztahují se na obory vzdělávání zakončenými závěrečnou zkouškou, obory s výučním listem (učební obory) a obory zkráceného studia.

Každý uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek.  Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí 60 %, další body jsou za prospěch na základní škole a za další skutečnosti dle Kritérií přijímacího řízení.

Toto se týká pouze 1. kola přijímacího řízení.  Pro další kola přijímacího řízení ředitel stanoví jiná kitéria přijímacího řízení (ta už budou bez přijímacích zkoušek) a ta zveřejní ve ve stanoveném termínu na webových stránkách školy. Počet dalších kol není omezen. Další kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy pokud nejsou obsazena všechna místa ke studiu ve školním roce 2018/2019 po 1. kole přijímacího řízení..