Přijímací řízení

Zde najdete potřebné informace k přijetí ke studiu v naší škole.

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám - přihlášku najdete zde.

 

Zveřejňujeme kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denního studia pro školní rok 2019/2020.   Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte studijní oddělení na tel. 544224634 nebo e-mailem na adrese info@ssee-sokolnice.cz.  

Důležitá informace:

Přestože prvním cizím jazykem, který se u nás vyučuje, je anglický jazyk, škola má možnost nabídnout i výuku němčiny plně kvalifikovanými pedagogy.  Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě učilo německý jazyk, případně navázalo na výuku němčiny v základní škole, prosíme, abyste nám to včas sdělili - na dnu otevřených dveří, e-mailem, přiložili požadavek k přihlášce apod.  Bude-li to technicky možné - a dostatečný zájem , rádi Vašemu požadavku vyhovíme.

 

Přihláška ke studiu ve střední škole - pro denní formu vzdělání

Formulář přihlášky obdrží většinou žáci základních škol od svých výchovných poradců. Nebo si můžete formulář přihlášky stáhnout a vytisknout - najdete jej v pravém sloupci vedle článku.

Upozorňujeme, že pro všechny obory vyučované na naší škole je nezbytné potvrzení zdravotní způsobilosti. Pro uchazeče, kteří se hlásí do zkráceného denního studia, bude součástí přihlášky i úředně ověřený doklad o získání předchozího vzdělání.

Přihláška ke studiu do maturitních oborů:

V naší škole vyučujeme maturitní obor 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, který se dále dělí na dva různé školní vzdělávací programy - Technik silnoproudých zařízení a Informační technologie.

Proto do přihlášky napište kód a název oboru a doplňte textem buď "ŠVP TSZ" nebo "ŠVP IT".

 

Zdravotní způsobilost

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu vyžadujeme podle zákona č. 561/2004 Sb., § 59 pro všechny učební i studijní obory.

 

Povinnost zveřejnit kriteria přijímacího řízení má škola do 31. ledna 2019.

Pro všechny žáky, kteří se budou hlásit ke studiu do studijních oborů pro školní rok 2019/2020 bude platit povinnost zúčastnit se přijímacích zkoušek dle jednotného zadání. Každý žák může podat do 1. kola přijímacího řízení dvě přihlášky. Obě přihlášky může podat i na jednu školu, avšak v rámci jedné školy jednoho kola musí jít o dva různé bory vzdělávání.  Přihlášky je třeba doručit řediteli školy do 1. března 2019.

Jednotné přijímací zkoušky konají uchazeči, kteří se hlásí do studijních oborů s maturitní zkouškou. Nevztahují se na obory vzdělávání zakončenými závěrečnou zkouškou, obory s výučním listem (učební obory) a obory zkráceného studia.

Každý uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek.  Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí 60 %, další body jsou za prospěch na základní škole a za další skutečnosti dle Kritérií přijímacího řízení.

Toto se týká pouze 1. kola přijímacího řízení.  Pro další kola přijímacího řízení ředitel stanoví jiná kitéria přijímacího řízení (ta už budou bez přijímacích zkoušek) a ta zveřejní ve ve stanoveném termínu na webových stránkách školy. Počet dalších kol není omezen. Další kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy pokud nejsou obsazena všechna místa ke studiu ve školním roce 2019/2020 po 1. kole přijímacího řízení..