Přihláška ke stravování

Kontaktujte vedoucí školního stravování p. Šťastnou, která Vám vše vysvětlí a předá přihlášku ke stravonání . Po vyplnění přihlášku odevzdejte vedoucí školního stravování.

Ta Vám poskytne další informace a podklady k platbě a zřízení čipu. Stravu lze objednávat na objednávkovém terminálu ve vstupních prostorách školy nebo po zřízení dálkového přístupu  (i ten zřídí p. Šťastná) na webových stránkách školy.