Omluvení nepřítomnosti

K omlouvání nepřítomnosti žáků využívejte telefonických nebo elektronických kontaktů na třídního učitele (najdete v záložce Zaměstnanci), písemně omluvenky zaznamenávejte do žákovské knížky žáka.

 

Při plánované nepřítomnosti ve výuce delší než tři dny (účast na sportovních či kulturních akcích, zájezdech) je třeba podat písemnou žádost o uvolnění z vyučování řediteli školy. Součástí žádosti je i vyjádření třídního učitele žáka,  pokud se jedná o nepřítomnost i v době odborného výcviku, je třeba zaznamenat i vyjádření (souhlas) učitele odborného výcviku.