Naši žáci mají k energetice zase o krok blíž

Naši žáci mají k energetice zase o krok blíž


V letošním školním roce naši žáci měli možnost absolvovat interaktivní přednášky o ENERGETICKÉ GRAMOTNOSTI.

Již v minulých letech se vybraní žáci složení do týmů zúčastnili ENERGETICKÉ OLYMPIÁDY , kde si v silné konkurenci vedli velmi dobře.

Naše škola by tímto ráda poděkovala organizátorům vzdělávacího programu Energetická gramotnost za možnost být součástí těchto projektů .

Díky těmto přednáškám a soutěžím vnímáme energetiku jako inovativní, moderní a přitažlivý obor, který čeká zajímavá budoucnost.