Nově vybavená výuková laboratoř

Nově vybavená výuková laboratoř


Tímto bychom rádi poděkovali společnosti ČEPS, a.s, která naší škole poskytla sponzorský dar ve výši 838 000 Kč na vybavení výukové laboratoře.

Projekt byl již dokončen a nová laboratoř je od září plně připravena k uvedení do provozu.