! Vydávání vysvědčení !

! Vydávání vysvědčení !


Milí žáci,

nezapoměnte si zítra, 26. 6. 2020 v 8. 30 hod vyzvednout ve škole vysvědčení za školní rok 2019/2020. (sraz bude v 8.20 před budovou školy)

Přineste si s sebou podepsané Čestné prohlášení (u nezletilých žáků, je potřeba podpis zákonného zástupce) a složku na vysvědčení.

Přejeme Vám krásné a slunečné prázdniny.