Poděkování

Poděkování


Rádi zde zveřejňujeme poděkování firmě E.on. Kromě vynikající dlouholeté spolupráci v oblasti odborné nás tentokrát podpořila i nezvyklým sponzorským darem. Věnovala naší škole 100 litrů dezinfekčních přípravků, abychom mohli zajistit bezpečný provoz a vzdělávání žáků, zejména těch, které v nejbližším období čekají maturitní a učňovskou zkoušky.