Hodnocení výsledků vzdělávání

Hodnocení výsledků vzdělávání


S odvoláním na vyhlášku MŠMT č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Vás seznamujeme se Směrnicí ředitele SŠEE č. 7/2020, kterou se stanoví postup při hodnocení žáků naší školy ve všech ročnících.