Aktuálně pro ubytované žáky: Pravidla provozu Domova mládeže a jídelny od 10.5.2020

  • Hlavní nabídka
  • Novinky
  • Aktuálně pro ubytované žáky: Pravidla provozu Domova mládeže a jídelny od 10.5.2020
Aktuálně pro ubytované žáky: Pravidla provozu Domova mládeže a jídelny od 10.5.2020


Společně se znovuotevřením školy pro prezenční výuku některých tříd se opět otevře internát. Vstup bude od 10.5. od 18h umožněn pouze žákům posledních ročníků, nikoli jejich zákonným zástupcům a dalším návštěvám. Podrobné informace a podmínky provozu internátu a školní jídelny naleznete zde

Před prvním vstupem do internátu podepíše zletilý žák nebo zákonný zástupce čestné prohlášení.