Výuka v době mimořádných opatření a uzavření školy

Výuka v době mimořádných opatření a uzavření školy


Jak bude probíhat dálková výuka v době mimořádných opatření. Informace pro žáky i rodiče.

 1. TEORETICKÁ VÝUKA
  Žáci mají povinnost plnit zadané úkoly podle pokynů vyučujících.
  Úkoly budou vypracovávat a ve stanoveném termínu odevzdávat prostřednictvím Google Classroom, E-learningu, e-mailu atd. Konkrétní komunikační prostředek určí vždy daný vyučující.
  Prosíme rodiče, aby plnění povinností svých dětí pravidelně kontrolovali.
   
 2. ODBORNÝ VÝCVIK
  Odborný výcvik se v době trvání mimořádných opatření ruší, a to jak na SŠEE v Sokolnicích a jejím odloučeném pracovišti v Brně, tak ve firmách.
  Pouze odborný výcvik žáků 4. maturitního ročníku bude probíhat dálkově prostřednictvím úkolů zadaných učiteli OV.
   
 3. KOMUNIKACE S VYUČUJÍCÍMI
  Ke komunikaci s vyučujícími využívejte vedle e-mailu také informační systém BAKALÁŘI.
  Doporučujeme přihlašování z PC nebo notebooku. Mobilní telefony zobrazují obsah v redukované verzi.
  Přístup do Bakalářů naleznete na hlavní stránce školy. Používejte rodičovský účet, který má oproti žákovskému rozšířené rozhraní. (login a heslo pro rodiče – předáno v září 2019)