Přípravný kurz

Přípravný kurz


Sdělujeme Vám, že žáci, kteří se přihlásili do přípravného kurzu k přijímacím zkouškám podle jednotného zadání, obdrží zadání a další podrobné informace k elektronické formě kurzu v příštím týdnu na e-mailové adresy, které uvedli. Pokud by se tak nestalo nebo v případě dalších dotazů, kontaktujte e-mailem nebo telefonicky paní Mgr. Barboru Nezvalovou (český jazyk) a pana  Mgr. Tomášek Křivánka (matematika).