Do Srbska

Do Srbska


Podle nejnovějších zpráv dvanáct žáků naší školy spolu se dvěma pedagogy úspěšně dorazilo do partnerské školy v Kragujevci, Srbsko.

Odjeli tam na dvoutýdenní stáž, během které si budou vyměňovat a sbírat nové zkušenosti a vědomosti společně se srbskými žáky a pedagogy. Skupina se skládá ze žáků různých oborů i ročníků, bude tedy pro nás zajímavé, jak se vypořádají s pracovními úkoly, které je tam čekají. Nejen to, seznámí se také se systémem přípravy na povolání v Srbsku, poznají způsob života a určitě je čekají odborné exkurze i poznávání města či jeho okolí. Přejeme jim hodně zážitků a těšíme se na zprávy od nich.