Informační schůzky pro budoucí prvňáky

Informační schůzky pro budoucí prvňáky


Zveme všechny rodiče a žáky, kteří se k nám přihlásili ke vzdělávání, na informační schůzky, které se konají ve středu 19. června 2019. Rozpis najdete dále.

 

Obor                                                                                                              Hodina

26-51-H/02 Elektrikář silnoproud                                                                             13:00

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje                                              14:00

26-57-H/01 Autoelektrikář                                                                                        14:00

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – Technik silnoproudých zařízení                  15:00

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – Informační technologie                               16:00

 

Dozvíte se, kdo bude třídní učitel, něco o organizaci výuky, pokud jste ještě neměli příležitost, můžete si prohlédnout školu, dílny, domov mládeže, jídelnu, sportoviště a další prostory. Můžete si zde podat přihlášku k ubytování a stravování, vyřídit průkazky na veřejnou dopravu či nechat potvrdit potřebné dokumenty. Samozřejmě se můžete zeptat na všechno, co vás zajímá. Těšíme se na vás!