Výsledky odvolání

Výsledky odvolání


Výsledky odvolání        
         
učební obory:         
         
26-51-H/02  Elektrikář - silnoproud      
         
Číslo jednací Výsledek odvolání    
SŠEE-0162-2019 přijat      
         
         
Maturitní obory:        
         
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, ŠVP Technik silnoproudých zařízení
         
Číslo jednací výsledek odvolání    
SŠEE-0192/2019 přijat      
SŠEE-0218/2019 přijat      
SŠEE-0217/2019 přijat      
SŠEE-0139/2019 přijat      
SŠEE-0254/2019 přijat      
SŠEE-0121/2019 přijat      
         
SŠEE-0258/2019 nepřijat      
SŠEE-0168/2019 nepřijat      
SŠEE-0300/2019 nepřijat      
SŠEE-0155/2019 nepřijat      
SŠEE-0180/2019 nepřijat      
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, ŠVP Informační technologie
   
Číslo jednací výsledek odvolání
   
SŠEE-0303/2019 přijat
SŠEE-0334/2019 přijat
SŠEE-0140/2019 přijat
SŠEE-0340/2019 přijat
SŠEE-0320/2019 přijat
SŠEE-0322/2019 přijat
SŠEE-0317/2019 přijat
SŠEE-0321/2019 přijat
SŠEE-0323/2019 přijat
SŠEE-0193/2019 přijat

 

 

Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte v nejbližších dnech poštou.

Pokud byli uchazeči mezitím přijati na jiný obor nebo na jinou školu,  odevzdali jste zápisový lístek, a přesto chcete, aby navštěvovali u nás obor, do kterého byli po odvolání přijati, je třeba změnu udělat osobně. To znamená vyžádat si vrácení zápisového lístku, vyplnit část druhou  ZL a odevzdat na sekretariátu naší školy.