Druhé kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení


Dobrá zpráva pro uchazeče, kteří se nedostali na svoji vysněnou školu -  nabízíme ještě několik volných míst. Klikněte si na nadpis a dozvíte se více.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 60 f vyhlašuje ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení do těchto učebních oborů:

26-51-H/02 Elektrikář silnoproud

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

26-57-H/01 Autoelektrikář.

 

Kritéria přijetí se nemění, tzn. že rozhoduje prospěch uchazeče ze základní školy a počet volných míst, která lze obsadit.  Celé znění kritérií si můžete přečíst v sekci pro uchazeče – přijímací řízení.

Přihlášky můžete podávat do pátku 17. května 2019 do 10 hodin na sekretariátu školy.