Naposledy zazvonilo

Naposledy zazvonilo


pro žáky třídy 4. B předtím, než  jim začne přípravný týden a následně půjdou dokázat svoje vědomosti v ústní části maturitní zkoušky. Přejeme jim hodně štěstí!

Naposledy zazvonilo Naposledy zazvonilo