Informace o prospěchu a chování

Informace o prospěchu a chování


Připomínáme všem rodičům, zákonným zástupcům i žákům, že v pondělí 14. ledna 2019 od 15:00 do 17:00 hodin se konají  v areálu školy v Sokolnicích hovorové hodiny,

na kterých můžete dostat informace o prospěchu a chování žáků. Třídní učitele najdete v kmenových třídách pro teoretické vyučování, učitele odborného výcviku v jejich učebnách v budově dílen. Využijte této možnosti a přijďte se informovat - pololetní vysvědčení se blíží!