Evropské střípky

Evropské střípky


 Ve dnech 26. - 28. 11. 2018 navštívili učitelé naší školy Mgr. Kaderková a Mgr. Skopal Evropský parlament a Evropskou komisi v Bruselu. Celou akci připravila a zorganizovala Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci. O své návštěvě nám řekli:

Měli jsme možnost nahlédnout na práci obou institucí také z jiného úhlu pohledu, prodiskutovat některé otázky, které se týkají chodu obou zmíněných institucí. Velmi přínosná byla též návštěva školy, kde vzdělávají děti našich poslanců zastupujících nás v Bruselu. Zde jsme měli možnost prohlédnout si celou školu, nahlédnout do výuky a diskutovat o problematice vzdělávání nejen v této zmiňované škole. Zúčastnili jsme se i akce s názvem Dialogy s Václavem Havlem, kde jsme vyslechli příspěvky eurokomisařsky Věry Jourové a Michala Žantovského týkající se ekonomicko-politického pohledu na současnou situaci.  Velké díky patří Ing. Svobodové z Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci za organizační spolupráci za organizační zajištění celé akce. Belgická čokoláda a pralinky byly též výborné.

Evropské střípky Evropské střípky Evropské střípky Evropské střípky Evropské střípky